киселина

киселина
киселин|а̀ <-ѝ>
същ ж àcido m; (киселинност) acidità f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • пикринска киселина — хем. тринитрофенол, кристална материја со жолта боја што се добива под дејството на сулфурната киселина врз многу органски материи, а технички фенол и шалитрена киселина многу силно експлозивно средство …   Macedonian dictionary

 • фталинска киселина — хем. бензолова ортодикарбонска киселина се добива од нафталин и шалитрена киселина …   Macedonian dictionary

 • олеинска киселина — незаситена масна киселина (с17Н33СООН) …   Macedonian dictionary

 • пининска киселина — хем. киселина на смолата од пинија, една од состојките на колофониумот …   Macedonian dictionary

 • фосфорна киселина — хем. киселина што се добива со соединување на фосфорот со кислородот …   Macedonian dictionary

 • акрилна киселина — хем безбојна течност (СН2 = СНСООН), нејзините естри и други деривати со полимеризација даваат проѕирни пластични маси (полиакрилни смоли) …   Macedonian dictionary

 • борна киселина — хемиско соединение (H3BO3) што се употребува за изработка на специјално стакло, глазури и емајл, како и во медицината (како благо антисептично средство) …   Macedonian dictionary

 • глутаминска киселина — важна состојка на мускулната белковина се применува терапевтски за подигање на умствената и физичката работна способност …   Macedonian dictionary

 • дезоксирибонуклеинска киселина — (скр. ДНК) биол. една од нуклеинските киселини есенцијална хемиска состојка на хромозомите во јадрото на живите клетки …   Macedonian dictionary

 • лизергинска киселина — производ што се добива од еден паразит на ржта (лат. Secale cornutum) …   Macedonian dictionary

 • оксална киселина — (лат. acidum oxalicum) хем. отровна состојка на многу растенија се добива и синтетички од целулозата се употребува во индустријата на бои, за чистење на метали, за отстранување на дамки од мастило итн …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”